Wetvoorstel DBA i.p.v. VAR

De VAR gaat verdwijnen vanaf 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In 1e instantie zou de 'Beschikking geen loonheffingen' in de plaats van de VAR komen. Dat gaat niet door. Wel gaan wij overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen. Daarmee kunnen opdrachtgever en -nemer toch zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie krijgen.

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd. De Eerste Kamer behandelt dit voorstel na het zomerreces. Hieronder leest u meer over het wetsvoorstel DBA (deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties).

Geen VAR meer, wel voorbeeldovereenkomsten
Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen straks overeenkomsten opstellen en aan de belastigsdienst voorleggen. Dat kunnen bijvoorbeeld overeenkomsten voor een sector zijn. Wij beoordelen deze overeenkomsten en geven vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.

Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, word aangeboden op internetsite van de belastigingdienst. Iedereen die volgens een voorbeeldovereenkomst werkt of gaat werken, kan zo’n overeenkomst downloaden en gebruiken.

Andere overeenkomsten dan voorbeeldovereenkomsten
Als een opdrachtgever en opdrachtnemer geen voorbeeldovereenkomst kunnen of willen gebruiken, kan een opdrachtgever een eigen overeenkomst opstellen en voor leggen ter goedkeuring. Ook van deze overeenkomst zullen wij dan beoordelen of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. BouwPeople heeft al meerdere jaren afspraken over dergelijke overeenkomsten en ook voor 2016 zijn deze ontwikkelt en getoetst. U kunt hier als opdrachtgever op eenvoudige wijze van profiteren en uzelf zelf veel adminstratie besparen.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?
Wordt er gewerkt volgens de (voorbeeld)overeenkomst, dan hoeft u als opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer/ZZP-er is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.
De beoordeling van de overeenkomsten zegt niets over hoe wij de inkomsten van de opdrachtnemer/ZZP-er zien. Pas bij het beoordelen van zijn aangifte inkomstenbelasting bepalen wij of wij zijn inkomsten zien als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Werken volgens een voorbeeldovereenkomst zegt dus alleen iets over de loonheffingen en niets over het ondernemerschap van de opdrachtnemer/ZZP-er.

Als de manier van werken verandert
Als blijkt dat de manier van werken niet volgens de overeenkomst gaat, en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet u als opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Keuzevrijheid
U kunt altijd kiezen tussen een voorbeeldovereenkomst of een eigen overeenkomst. U bent niet verplicht uw overeenkomst aan ons voor te leggen. Het voordeel van een voorbeeldovereenkomst is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Overgangsregeling
Voor 2015 geldt er nog een overgangsregeling.


Contact
BouwPeople B.V.
Franklinweg 29
4207 HX Gorinchem

Telefoon: 088 234 86 65
E-mail: info@bouwpeople.nl
Schrijf je direct in
Zoek en vind de beste opdrachten
Plaats een opdracht
Contact
BouwPeople B.V.
Franklinweg 29
4207 HX Gorinchem

Telefoon: 088 234 86 65
E-mail: info@bouwpeople.nl
© Copyright 2020 BouwPeople B.V. Sitemap Disclaimer RSS Inschrijven
OTYS Recruiting Technology
Alle Opdrachten
Lees meer