De reden waarom organisaties aan falend leiderschap lijden

Heb jij je ooit afgevraagd waarom organisaties disfunctionele leiders blijven tolereren? Het antwoord is helaas dat disfunctie zo wijd verspreid is dat het vaak niet eens als problematisch of afwijkend wordt gezien. Veel bedrijven willen ‘leiders’ om hen gewoon te volgen en verlangen niet van hen dat zij daadwerkelijk dé leiding nemen.
Uit vele praktijkcases blijkt de leider echter veelal een manager te zijn, en dat is geheel iets anders. Ik concludeer dan ook dat corporate ‘Leiderschap’ in rap tempo een ‘contradictie in terminus’ aan het worden is.

Denk aan mensen die jij kent in de positie van “de leider”, en als je weet waar naar je moet zoeken, vind je waarschijnlijk geen leider, maar een risk- of probleemmanager. Deze “leiders” hebben een taakte volbrengen en geen stip op de horizon waar zij naar toe werken met passie en overgave.

EQ
Aan IQ ontbreekt het bijna nooit. Het probleem zit in EQ, emotionele intelligentie en ACCU, geeft u positieve energie aan anderen. Wanneer leiders zich conformeren aan het verlangen naar controle in plaats van strijden, dan falen zij niet alleen om te inspireren of uit te dagen. Zij falen ook om te Leiden, met de hoofdletter “L”. De medewerkers voelen zich onvoldoende ‘verbonden’ en krijgen te weinig energie van het werk en/of de bedrijfscultuur.

Leiderschap lijkt synoniem geworden met ‘kinderopvang’. Het management wijst enkel op een gebrek aan vertrouwen van de werknemers in het management. Ik kan mij niet herinneren, dat medewerkers zich zo weinig gewaardeerd en vertrouwd voelden, juist nu in mindere tijden. Vergeet niet, het is de taak van de leider om zijn medewerkers te faciliteren en te ‘bevrijden’, niet om hen op te sluiten in procedures, voorschriften en controlemechanismen om hen vooral te managen. Het is als een vogel in de hand, als je te hard knijpt gaat het dood.

Het is niet moeilijk om tekenen te ontdekken van disfunctioneren – alles wat je hoeft te doen is je ogen te open. De meeste bedrijven bereiken uiteindelijk een punt, van wat zij noemen: ‘volwassenheid van de organisatie’. Ik noem het meestal institutionalisering van menselijk vermogen.

Dé norm
Dit verschijnsel treedt op wanneer het voegen naar de norm “Dé norm” is verworden. Naarmate een organisatie groeit, hoe meer acceptabel de middelmaat lijkt te worden. Daarin schuilt dan ook het probleem; leiderschap bestaat juist om middelmatigheid te verstoren en chaos te creëren- niet om het heilige midden te omarmen. Juist in mindere tijden is dit harder nodig dan in hoogtij dagen. Anticyclisch handelen en denken.

Als de geschiedenis ooit commentaar kan leveren op de evolutie van moderne businessontwikkeling, zal de onthutsende verhaallijn zijn dat bedrijven stelselmatig bezig zijn om écht leiderschap systematisch de nek om te draaien, zonder dat zij zich daar overigens bewust van zijn, en dat is misschien nog wel het ergste.

De zogenaamde vooruitgang in kennis van organisatieontwikkeling wordt ernstig overdreven en veelal in de richting van risicobeheer verschoven. Organisaties zijn vandaag de dag ingericht om hoofdzakelijk uitval te voorkomen, in plaats van succes aan te moedigen. Echte leiders hebben geen angst om te falen – ze moedigen teamleden juist aan om risico’s te nemen en te onderzoeken. Edison heeft in zijn zoektocht circa 200 manieren ontdekt hoe je niet een gloeilamp kan maken, alvorens hij één keer slaagde. Wat hem dreef was een droom en passie.

Wanneer het proces belangrijker wordt dan de medewerkers, wanneer samenwerking wordt verward met het hebben van een vergadering, wanneer ‘potentie’ hoger aanzien heeft dan de prestaties, en wanneer onafhankelijk denken zich achterstelt aan conformiteit, dan is het leiderschap disfunctioneel op zijn best.


Breken van regels

Leiderschap kan gewoon niet worden gevormd op basis van de invoering van een set van regels en procedures (best practices). Echt Leiderschap gaat over het breken van de regels, over het ontdekken van verandering en over innovatie (The Next Practices). Wat vandaag de dag doorgaat voor aanvaardbaar corporate leiderschap is helaas verworden tot een afgezwakte, gestandaardiseerde, politiek correcte versie van “waar het echt over gaat”.

De meest essentiële eigenschappen die visionaire leiders kenmerken zijn: compassie, visie, liefde en gefocuste aandacht. Dit in tegenstelling tot wat de media en vele historische voorbeelden ons doen geloven. Nergens worden hier; geld, macht of materiële status genoemd. Een waarlijk oprechte leider handelt vanuit het zielsniveau, geïnspireerd door visie en innerlijke wijsheid en ageert tegen hebzucht en kortzichtigheid.

Totdat organisaties afscheid nemen van de tot ‘leiders’ geëvolueerde managers en bereid zijn om die mensen in de armen te sluiten die de status quo uitdagen, chaos creëren, die nieuwe afwijkende ideeën bieden en afwijkende meningen aanmoedigen, zullen we organisaties blijven zien die onnodig worstelen. En dat is zonde, want er is zoveel moois te bereiken. Als je het maar durft te zien.

Heb jij het: “What it takes to be a great leader”?
Soms zijn er gelegenheden of bijeenkomsten die bovenstaande als onderwerp of thema hebben. Voor wie geïnteresseerd is, is er op 30 mei in Arnhem een mooi congres; BIMopen 2013.


Contact
BouwPeople B.V.
Franklinweg 29
4207 HX Gorinchem

Telefoon: 088 234 86 65
E-mail: info@bouwpeople.nl
Schrijf je direct in
Zoek en vind de beste opdrachten
Plaats een opdracht
Contact
BouwPeople B.V.
Franklinweg 29
4207 HX Gorinchem

Telefoon: 088 234 86 65
E-mail: info@bouwpeople.nl
© Copyright 2020 BouwPeople B.V. Sitemap Disclaimer RSS Inschrijven
OTYS Recruiting Technology
Alle Opdrachten
Lees meer