Van de zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) was 19 procent in 2016 verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Hiermee zet de dalende trend door.

Van deze groep, die het ondernemerschap als hoofdinkomstenbron heeft, koos in 2011 nog 23 procent voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov), meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Zelfstandigen met personeel (zmp'ers) zitten daar ruim boven. Van hen had 32,4 procent in 2016 een aov.

Zowel zzp'ers als zmp'ers met een verzekering droegen 6,7 procent van hun bruto-ondernemersinkomen af aan premie.

Lijfrente
Het aandeel zelfstandigen dat lijfrentepremie betaalt als pensioenvoorziening is tussen 2011 en 2016 eveneens afgenomen.

Bij de groep zzp'ers daalde dit van 13,3 naar 10 procent, bij zmp'ers nam het af van 20,6 naar 16,5 procent. Ze betaalden hiervoor respectievelijk 4 en 3,5 procent van hun ondernemersinkomen.

Ook het ondernemingsvermogen speelt een belangrijke rol in de pensioenvoorziening van zelfstandigen. Bij het verkopen van de onderneming kan dat bedrag ingelegd worden als lijfrentepremie voor het pensioen.

Het ondernemingsvermogen was voor zzp'ers in 2016 in doorsnee bijna 19.000 euro, terwijl dit voor zmp'ers flink hoger lag met een waarde van 74.000 euro.

Leeftijd
Onder de jongste en oudste zelfstandigen komen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen het minst voor. Zo betaalde in 2016 slechts 7 procent van de zzp'ers tot 25 jaar een aov-premie. Vanaf 65 jaar is van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid vrijwel geen sprake meer (1 procent).

In de leeftijd van 25 tot 45 jaar was 21 procent verzekerd, tegen bijna 20 procent van de 45- tot 65-jarigen.

Toch zette de daling van het aantal verzekerden tegen arbeidsongeschiktheid ook in de groep van 25 tot 45 jaar door. Die trend werd al in 2011 ingezet.

In de groep oudere zzp'ers (tussen de 45 en 65 jaar) waren in 2016 relatief evenveel ondernemers voorzien van een aov als in de voorgaande jaren.

Sectoren
Tussen sectoren zitten grote verschillen. In de bouwnijverheid is het aandeel zzp'ers met een aov het grootst (32 procent), gevolgd door ondernemers in de financiële dienstverlening en landbouw, bosbouw en visserij.

Slechts 7,6 procent van de zzp'ers in de sector cultuur, recreatie en overige diensten heeft een aov. Ook de groep ondernemers die in de sector handel, vervoer en horeca werkt, blijft achter (12 procent).


Hoger inkomen
Volgens het CBS heeft dit verschil onder meer te maken met de (fysieke) aard van de werkzaamheden in sectoren zoals de bouw en landbouw.

Ook inkomensverschillen spelen een rol. Zelfstandigen met een hoger inkomen, zoals zzp'ers in de financiële dienstverlening of zmp'ers bij de overheid of in de zorg, verzekeren zich vaker dan zelfstandigen met een lager inkomen.

Het aandeel zzp'ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in de periode van 2011 tot en met 2016 in alle onderzochte sectoren gedaald.

De daling was het was het grootst in de sectoren bouw, cultuur, recreatie en overige diensten en handel, vervoer en horeca. In de financiële dienstverlening was de daling het kleinst.

Contact
BouwPeople B.V.
Franklinweg 29
4207 HX Gorinchem

Telefoon: 088 234 86 65
E-mail: info@bouwpeople.nl
Schrijf je direct in
Zoek en vind de beste opdrachten
Plaats een opdracht
Contact
BouwPeople B.V.
Franklinweg 29
4207 HX Gorinchem

Telefoon: 088 234 86 65
E-mail: info@bouwpeople.nl
© Copyright 2020 BouwPeople B.V. Sitemap Disclaimer RSS Inschrijven
OTYS Recruiting Technology
Alle Opdrachten
Lees meer