Flexwerk groeit snel in alle sectoren

Bedrijven die al gebruikmaken van flexkrachten zullen deze flexibele inzet de komende jaren verder gaan intensiveren. In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30 procent uit flexkrachten bestaan, nu is dat 25 procent. In bijna alle sectoren wordt groei van flexibele inzet verwacht.

Dat blijkt uit onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU, de Algemene Bond van Uitzendondernemingen.
Flexkrachten worden vaker voor specifieke kennis ingehuurd dan alleen voor de traditionele piek/ziek-opvang. De grootste groei in flexibele contracten wordt verwacht in tijdelijke contracten, gevolgd door uitzendkrachten/gedetacheerden, oproepcontracten en samenwerking met zzp'ers.

Wet Werk en Zekerheid
In het TNO-onderzoek zeggen bedrijven die gevraagd is naar de impact van de Wet Werk en Zekerheid unaniem dat ze niet verwachten dat de wet het gewenste effect heeft wat betreft meer zekerheid voor mensen met een flexibel contract. De wet verkort hooguit het gebruik van tijdelijke contracten die als verlengde proeftijd worden ingezet. De andere tijdelijke contracten zullen eerder worden beëindigd, is de verwachting.
Wat volgens de onderzoekers opvalt is de creativiteit van werkgevers om de maatregelen te ontlopen. Hierbij geven de bedrijven aan dat dit niet vanuit 'slecht werkgeverschap' is, maar dat zij zich hiertoe gedwongen voelen door de slechte economische situatie.

Kennis inhuren
Als over vijf jaar bijna één op de drie werkenden flexibel aan de slag is, dan moeten we ons sociale stelsel aanpassen aan die veranderende arbeidsmarkt in plaats van andersom, zegt ABU-directeur Jurriën Koops. 'Dat heeft gevolgen voor de inrichting van pensioenen, opleidingsfaciliteiten, sociale zekerheid en cao's. Daarbij moet niet langer de vaste arbeidsrelatie als uitgangspunt gelden, maar moet de werkende centraal staan.'
Volgens Koops zal het flexibel inzetten en inkopen van kennis de komende jaren een vlucht nemen. 'Bedrijven moeten zich continu aanpassen aan een veranderende marktvraag. Dat maakt dat bedrijven zich flexibel moeten kunnen opstellen.'

De groei van flexibiliteit biedt kansen voor aanbieders van flexibiliteit, zo stelt de ABU. Bedrijven en organisaties gaan volgens de bond steeds strategischer om met hun HR-beleid. Ruim een vijfde van de bedrijven die nu geen andere diensten afnemen, ziet kansen voor HR- diensten (werving en selectie, mobiliteit, training en opleiding), social-return, payroll en outsourcing. Uit het onderzoek blijkt volgens de ABU ook dat nog veel bedrijven beter gebruik kunnen maken van een flexbedrijf als partner in strategische personeelsplanning. Daarbij gaat het behalve over de personeelbezetting ook over zaken als flexibele roosters en duurzame inzetbaarheid, onder andere door opleidingen.

Contact
BouwPeople B.V.
Franklinweg 29
4207 HX Gorinchem

Telefoon: 088 234 86 65
E-mail: info@bouwpeople.nl
Schrijf je direct in
Zoek en vind de beste opdrachten
Plaats een opdracht
Contact
BouwPeople B.V.
Franklinweg 29
4207 HX Gorinchem

Telefoon: 088 234 86 65
E-mail: info@bouwpeople.nl
© Copyright 2020 BouwPeople B.V. Sitemap Disclaimer RSS Inschrijven
OTYS Recruiting Technology
Alle Opdrachten
Lees meer